Blog

Home » Blog » Pagina 2

Onbetaald verlof

Sommige vormen van onbetaald verlof zijn geregeld in de wet, de meesten zijn dat niet. Vaak zijn er in het CAO nog andere regels opgesteld. Ook kunnen er bepaalde afspraken gemaakt zijn in een regeling tussen de werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Hieronder worden kort een aantal vormen van onbetaald verlof behandeld. Let erop [...]

By | 2018-11-12T20:46:32+00:00 augustus 11th, 2016|Actueel|0 Comments

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder, dus ook de DGA, wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel zie je wat wij minimaal een gebruikelijk loon vinden. Jaar Gebruikelijk loon 2018 € 45.000 2017 € 45.000 2016 € 44.000 2015 € [...]

By | 2018-11-12T20:45:50+00:00 augustus 11th, 2016|Informatie|0 Comments

Wat is een directeur grootaandeelhouder, kortweg DGA?

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) is de statutaire bestuurder van de vennootschap en is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen als tevens aan een van de volgende voorwaarden voldaan is: (Samen met zijn/haar echtgenoot) houder van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen (Samen met zijn/haar echtgenoot) [...]

By | 2018-11-12T20:43:54+00:00 augustus 11th, 2016|Actueel|0 Comments