30% Regeling

Home » Blog » 30% Regeling

30% Regeling

Gebruikte bedragen zijn geldig in 2016

De 30%-regeling houdt in dat de werkgever aan bepaalde werknemers 30% van het loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.
Met extraterritoriale kosten worden bedoeld de kosten die gemaakt worden door werknemers die buiten het land van herkomst verblijven.
Deze regeling is dus zowel op uitgezonden als ingekomen werknemers van toepassing.

  • De werknemer heeft een specifieke deskundigheid welke niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze deskundigheid kan aannemelijk gemaakt worden door de werknemer een salaris te bieden van minimaal € 36.889,- per jaar exclusief de vrije vergoedingen.
  • De werknemer heeft in de afgelopen 24 maanden vóór de 1e werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.
  • De werknemer is in het bezit van een geldige beschikking. (Het formulier, waarmee de aanvraag gedaan kan worden, kan op de website van de belastingdienst gedownload worden.)

Let op dat het fiscale loon van € 36.889,- de ondergrens is.
Wanneer de werknemer een fiscaal loon heeft van € 37.000,-, heeft deze werknemer maar een onbelaste netto vergoeding van € 37.000,- -/- € 36.889,- = € 111,- waarmee hij zijn extraterritoriale kosten kan vergoeden.

Wanneer de werknemer jonger dan 30 jaar is maar wel over een in Nederland erkende mastertitel beschikt, mag er een lagere ondergrens toegepast worden. Het bij deze werknemers geldende fiscale loon is € 28.041,-

Voorbeeld 1:

Een werknemer verdient een bruto salaris van € 80.000,- per jaar incl. vakantiegeld en bruto vergoedingen.
Per maand is zijn fiscaal loon € 80.000,- / 12 = € 6.666,67. Hierover wordt de 30%-regeling toegepast:

€ 6.666,67 x 30% = € 2.000,- netto vergoeding voor extraterritoriale kosten.
Hiermee komt het maandelijks fiscaal loon op € 6.666,67 -/- € 2.000,- = € 4.666,67 uit en dus boven de ondergrens van € 3074.08 (€ 36.889,- / 12).

Voorbeeld 2:

Een werknemer verdient een bruto salaris van € 44.266,80 per jaar incl. vakantiegeld en bruto vergoedingen.
Per maand is zijn fiscaal loon € 44.266,80 / 12 = € 3.668,90. Hierover wordt de 30%-regeling toegepast:

€ 3.668,90 x 30% = € 1.100,67 netto vergoeding voor extraterritoriale kosten.
Met deze berekening komt het fiscaal loon op € 3.668,90 -/- € 1.100,67 = € 2.568,23. Dit is onder de grens die de belastingdienst heeft gesteld.
In dit geval zal WePayroll een berekening maken waarbij er een “deel” van de 30%-regeling toegepast wordt, zonder dat het fiscaal loon onder de ondergrens komt:

€ 3.668,90 -/- € 3.074,08 = € 594,82 is de maximale netto vergoeding die deze werknemer per maand krijgt aan 30%-regeling.
Het fiscaal loon wordt dus € 3.074,08.
Bij deze werknemer kan dus maar 16.21% van de 30%-regeling worden toegepast.

Voorbeeld 3:

Een werknemer verdient een bruto maandsalaris van € 3.000,- + een bruto vergoeding van € 50,-. Zijn totaal brutoloon per maand is dus € 3.050,- en daarmee komt hij niet in aanmerking voor de 30%-regeling.
Echter heeft deze werknemer 1 x per jaar een extra uitkering voor vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,33% en een jaarlijkse bonus van 10% over het jaarsalaris incl. Vakantietoeslag en Eindejaars uitkering.

In dit geval kan deze werknemer op jaarbasis wel in aanmerking komen voor de 30%-regeling aangezien hij door de extra uitkering waarschijnlijk boven de ondergrens uit zal komen.
Daarom zal WePayroll bij deze werknemers een berekening maken in december van ieder jaar. We berekenen daarbij dan hoeveel van de 30%-regeling kan worden toegepast zonder beneden de ondergrens uit te komen.

Voor deze werknemer zou dit als volgt zijn:

Jaarsalaris 3.000 x 12 = € 36.000,-
Bruto vergoeding 50 x 12 = € 600,-
Vakantietoeslag 36.000 x 8% = € 2.880,-
Eindejaarsuitkering 36.000 x 8.33% = € 2.998,80
Jaarlijkse bonus 41.878,80 x 10% = € 4.187,88

Het jaarlijks bruto salaris van deze werknemer is € 46.666,68 terwijl de ondergrens slechts € 36.889,- is.
Deze werknemer heeft dus uiteindelijk recht op een extraterritoriale kosten vergoeding van € 9.777,72.
Hiermee komt zijn jaarlijks bruto salaris uit op € 46.666,68 -/- 9.777,72 = € 36.888,96 en is er alsnog 20.95% van de 30% regeling toegepast kunnen worden.

WePayroll
#WeLoveYourPayroll

By | 2018-11-12T20:58:05+00:00 oktober 17th, 2016|Informatie|0 Comments