Informatie

Home » Informatie

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar. Onderstaand een overzicht van deze plannen:   Looptijd 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar Voor ingekomen werknemers vanuit het buitenland (expats) mag de werkgever de 30%-regeling toepassen. Deze regeling houdt in dat er 30% van het brutoloon onbelast vergoed [...]

By | 2018-11-11T11:10:24+00:00 november 11th, 2018|Actueel, Informatie, Prinsjesdag|0 Comments

Vakantiewerk

Het schooljaar is alweer afgelopen. Veel jongeren willen graag een vakantiebaantje. Als werkgever kun je met minderjarige werknemers, jonger dan 18 jaar, een arbeidsovereenkomst sluiten. Je moet wel rekening houden met strengere regels volgens de Arbeidstijdenwet en de soort werkzaamheden die verricht mogen worden. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zelfstandig hun arbeidsovereenkomst tekenen. [...]

By | 2018-11-12T20:48:59+00:00 augustus 9th, 2018|Actueel, Informatie, Zomervakantie|0 Comments

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 Met ingang van 1 januari 2018 is de hoofdregel dat er voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon uitbetaald dient te worden. In 2018 is er een overgangsregeling en mag hiervan nog afgeweken worden in een schriftelijke overeenkomst met de werknemer. Na 2018 mag er alleen [...]

By | 2018-11-12T20:57:08+00:00 december 29th, 2017|Actueel, Informatie|0 Comments

Wet Aanpak Schijnconstructies – WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies - WAS De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 aangescherpt. Het netto equivalent* van het wettelijk minimumloon dient namelijk per bankbetaling uitbetaald te worden aan de werknemer en mag dus niet meer contant aan de werknemer uitbetaald te worden. Het bedrag boven het netto equivalent van het Wettelijk minimumloon [...]

By | 2018-11-12T20:54:06+00:00 december 29th, 2017|Actueel, Informatie|0 Comments

30% Regeling

Gebruikte bedragen zijn geldig in 2016 De 30%-regeling houdt in dat de werkgever aan bepaalde werknemers 30% van het loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. Met extraterritoriale kosten worden bedoeld de kosten die gemaakt worden door werknemers die buiten het land van herkomst verblijven. Deze regeling is dus zowel op [...]

By | 2018-11-12T20:58:05+00:00 oktober 17th, 2016|Informatie|0 Comments

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder, dus ook de DGA, wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel zie je wat wij minimaal een gebruikelijk loon vinden. Jaar Gebruikelijk loon 2018 € 45.000 2017 € 45.000 2016 € 44.000 2015 € [...]

By | 2018-11-12T20:45:50+00:00 augustus 11th, 2016|Informatie|0 Comments