Actueel

Home » Actueel

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar. Onderstaand een overzicht van deze plannen:   Looptijd 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar Voor ingekomen werknemers vanuit het buitenland (expats) mag de werkgever de 30%-regeling toepassen. Deze regeling houdt in dat er 30% van het brutoloon onbelast vergoed [...]

By | 2018-11-11T11:10:24+00:00 november 11th, 2018|Actueel, Informatie, Prinsjesdag|0 Comments

Vakantiewerk

Het schooljaar is alweer afgelopen. Veel jongeren willen graag een vakantiebaantje. Als werkgever kun je met minderjarige werknemers, jonger dan 18 jaar, een arbeidsovereenkomst sluiten. Je moet wel rekening houden met strengere regels volgens de Arbeidstijdenwet en de soort werkzaamheden die verricht mogen worden. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zelfstandig hun arbeidsovereenkomst tekenen. [...]

By | 2018-11-12T20:48:59+00:00 augustus 9th, 2018|Actueel, Informatie, Zomervakantie|0 Comments

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 Met ingang van 1 januari 2018 is de hoofdregel dat er voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon uitbetaald dient te worden. In 2018 is er een overgangsregeling en mag hiervan nog afgeweken worden in een schriftelijke overeenkomst met de werknemer. Na 2018 mag er alleen [...]

By | 2018-11-12T20:57:08+00:00 december 29th, 2017|Actueel, Informatie|0 Comments

Wet Aanpak Schijnconstructies – WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies - WAS De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 aangescherpt. Het netto equivalent* van het wettelijk minimumloon dient namelijk per bankbetaling uitbetaald te worden aan de werknemer en mag dus niet meer contant aan de werknemer uitbetaald te worden. Het bedrag boven het netto equivalent van het Wettelijk minimumloon [...]

By | 2018-11-12T20:54:06+00:00 december 29th, 2017|Actueel, Informatie|0 Comments

Betaald verlof

Werknemers hebben recht op een aantal vormen van verlof. Het recht op de meeste vormen van verlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Men ziet ook dat er in het CAO (afwijkende) regels over verlof zijn gemaakt, dit wordt ook wel bijzonder verlof genoemd. In dit artikel zullen de verschillende wettelijk verplichte [...]

By | 2018-11-12T20:52:27+00:00 augustus 12th, 2016|Actueel|0 Comments

Onbetaald verlof

Sommige vormen van onbetaald verlof zijn geregeld in de wet, de meesten zijn dat niet. Vaak zijn er in het CAO nog andere regels opgesteld. Ook kunnen er bepaalde afspraken gemaakt zijn in een regeling tussen de werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Hieronder worden kort een aantal vormen van onbetaald verlof behandeld. Let erop [...]

By | 2018-11-12T20:46:32+00:00 augustus 11th, 2016|Actueel|0 Comments

Wat is een directeur grootaandeelhouder, kortweg DGA?

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) is de statutaire bestuurder van de vennootschap en is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen als tevens aan een van de volgende voorwaarden voldaan is: (Samen met zijn/haar echtgenoot) houder van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen (Samen met zijn/haar echtgenoot) [...]

By | 2018-11-12T20:43:54+00:00 augustus 11th, 2016|Actueel|0 Comments