Blog

Home » Blog

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar. Onderstaand een overzicht van deze plannen:   Looptijd 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar Voor ingekomen werknemers vanuit het buitenland (expats) mag de werkgever de 30%-regeling toepassen. Deze regeling houdt in dat er 30% van het brutoloon onbelast vergoed [...]

By | 2018-11-11T11:10:24+00:00 november 11th, 2018|Actueel, Informatie, Prinsjesdag|0 Comments

Vakantiewerk

Het schooljaar is alweer afgelopen. Veel jongeren willen graag een vakantiebaantje. Als werkgever kun je met minderjarige werknemers, jonger dan 18 jaar, een arbeidsovereenkomst sluiten. Je moet wel rekening houden met strengere regels volgens de Arbeidstijdenwet en de soort werkzaamheden die verricht mogen worden. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zelfstandig hun arbeidsovereenkomst tekenen. [...]

By | 2018-11-12T20:48:59+00:00 augustus 9th, 2018|Actueel, Informatie, Zomervakantie|0 Comments

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 Met ingang van 1 januari 2018 is de hoofdregel dat er voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon uitbetaald dient te worden. In 2018 is er een overgangsregeling en mag hiervan nog afgeweken worden in een schriftelijke overeenkomst met de werknemer. Na 2018 mag er alleen [...]

By | 2018-11-12T20:57:08+00:00 december 29th, 2017|Actueel, Informatie|0 Comments

Wet Aanpak Schijnconstructies – WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies - WAS De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 aangescherpt. Het netto equivalent* van het wettelijk minimumloon dient namelijk per bankbetaling uitbetaald te worden aan de werknemer en mag dus niet meer contant aan de werknemer uitbetaald te worden. Het bedrag boven het netto equivalent van het Wettelijk minimumloon [...]

By | 2018-11-12T20:54:06+00:00 december 29th, 2017|Actueel, Informatie|0 Comments

Loonkostenvoordeel – LKV

Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen vervangen door de loonkostenvoordelen. Voorwaarden voor de loonkostenvoordelen Dezelfde voorwaarden voor de premiekortingen gelden voor de loonkostenvoordelen. Hoogte loonkostenvoordelen Loonkostenvoordeel Bedrag per verloond uur Maximum-bedrag per jaar Aantal jaren dat er LKV voor dezelfde werknemer aangevraagd mag worden Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 Arbeidsgehandicapte [...]

By | 2018-11-12T20:54:47+00:00 oktober 16th, 2017|Loonkostensubsidie|0 Comments

Lage-inkomensvoordeel – LIV

Met ingang van 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel in werking getreden. Het is een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein. De loonkosten voor bepaalde werknemers worden verlaagd, waardoor bedrijven gestimuleerd worden deze werknemers in dienst te houden of in dienst te nemen. Voorwaarden voor het LIV Als werkgever kom je [...]

By | 2018-11-12T20:55:29+00:00 oktober 16th, 2017|Loonkostensubsidie|0 Comments

Jeugd Lage-inkomensvoordeel – Jeugd LIV

Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is per 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie van deze verhoging is er per 1 januari 2018 voor deze leeftijdscategorie ook een lage-inkomensvoordeel ingevoerd, namelijk het jeugd lage-inkomensvoordeel. Voorwaarden voor het Jeugd LIV Als werkgever kom je voor deze tegemoetkoming in aanmerking, wanneer er wordt [...]

By | 2018-11-12T20:53:23+00:00 oktober 16th, 2017|Loonkostensubsidie|0 Comments

30% Regeling

Gebruikte bedragen zijn geldig in 2016 De 30%-regeling houdt in dat de werkgever aan bepaalde werknemers 30% van het loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. Met extraterritoriale kosten worden bedoeld de kosten die gemaakt worden door werknemers die buiten het land van herkomst verblijven. Deze regeling is dus zowel op [...]

By | 2018-11-12T20:58:05+00:00 oktober 17th, 2016|Informatie|0 Comments

Betaald verlof

Werknemers hebben recht op een aantal vormen van verlof. Het recht op de meeste vormen van verlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Men ziet ook dat er in het CAO (afwijkende) regels over verlof zijn gemaakt, dit wordt ook wel bijzonder verlof genoemd. In dit artikel zullen de verschillende wettelijk verplichte [...]

By | 2018-11-12T20:52:27+00:00 augustus 12th, 2016|Actueel|0 Comments